Toutes Directions

Stahlrahmen, Foto Rennrad

107x50x170cm
1988

Toutes Directions
Toutes Directions